tištěná kniha e-kniha
Tři životy

Tři životy

František Falerski – skaut, politický vězeň a osobnost K 231

Šmídová, Lucie

témata: historie – 20. století, biografie a paměti

brožovaná, 146 str., 1. vydání
vydáno: únor 2018
ISBN: 978-80-246-3786-0
doporučená cena: 210 Kč

E-shop

Anotace

Studie seznamuje čtenáře s životem politického vězně Františka Falerskiho (1927–1969).
V období dětství a mládí jej kromě církevních škol formoval převážně skauting, kde se záhy dokázal prosadit a stal se vedoucím legendárního Čtvrtého pražského oddílu Junáka. V roce 1949 byl zatčen a odsouzen v procesu „Skálová a spol.“ Ve vězení strávil deset let a mezi spoluvězni získal mimořádný respekt, mj. vedl tajný roverský kmen a ilustroval vězeňský sborník poezie Přadénko z drátů (1950). Po propuštění pracoval převážně v dělnických profesích a život na okraji společnosti nesl více než úkorně. Vyjma působení v ústředí K 231 se zdá, jako by úspěšná socializace po propuštění byla nad jeho síly. Kromě řady písemností (včetně rozsáhlých deníků) byly pro autorku studie důležitým pramenem i rozhovory s pamětníky.

Obsah

Předmluva
Úvod

Dětství a mládí
Rodina a škola
Skauting
Skauting a jeho dobový a společenský kontext
Úspěšný skaut

Život ve vězení
Politické procesy a političtí vězni
Politický vězeň

Život po návratu z vězení
Političtí vězni po návratu z vězení v 60. letech 20. století
Nesvobodný život na svobodě

Závěr
Resumé
Soupis použitých pramenů a literatury
Prameny
Archivy
Dobová periodika
Literatura
Seznam zkratek
Obrazové přílohy
Jmenný rejstřík