e-kniha
In the Shadow of Munich

In the Shadow of Munich

British Policy towards Czechoslovakia from the Endorsement to the Renunciation of the Munich Agreement (1938–1942)

Smetana, Vít

témata: historie – 20. století, politologie a mezinárodní vztahy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: leden 2015
ISBN: 978-80-246-2819-6
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 210 Kč

E-shop

Anotace

Práce In the Shadow of Munich. British Policy towards Czechoslovakia from the Endorsement to the Renunciation of the Munich Agreement (1938–1942) sleduje rozdílné přístupy a postupné proměňování britské politiky vůči Československu v době od mnichovské konference v září 1938 do britského prohlášení ze srpna 1942, že Mnichovská dohoda nebude mít jakýkoli vliv na budoucí teritoriální uspořádání. Klíčovým tématem práce je přitom vliv Mnichova na britskou politickou scénu a na následnou britskou politiku vůči Československu ve středoevropském kontextu a také jeho rezonance v jednáních s československými exilovými představiteli. Práce je výsledkem autorova mnohaletého výzkumu zejména v britských archivech, doplněného o materiály z archivů českých, a rovněž reflexe rozsáhlého množství pramenných edic, deníků a memoárové a odborné literatury. Snaží se přitom rozptýlit řadu mýtů a stereotypů, v jejichž zajetí zůstává dosavadní česká a zčásti též anglofonní historiografie při interpretaci britské politiky vůči Československu bezprostředně před 2. světovou válkou a v jejím průběhu.

Obsah

Acknowledgments
Introduction
Aims and methodology
Bibliographical essay
Structure of the book

British foreign policy and Czechoslovakia before Munich 1938 (historical introduction)
British strategies in the inter-war period
The "Czechoslovak year": 1938

Britain and the crumbling of CzechosIovakia (30 September 1938 – 15 March 1939)
The implementation of Munich and its immediate impact upon British politics
The question of the Munich guarantee
Britain's policy towards Central Europe between Munich and 15 March 1939
Towards the March ides

Towards the outbreak of war (15 March – 3 September 1939)
The immediate repercussions of the March ides in British politics
British international efforts between 15 March and the outbreak of the war
Military and economic implications ofthe German subjugation of Czechoslovakia
"The Czech gold scandal"
Britain and independent Slovakia
Britain's de facto recognition of German annexation and the question of the Czechoslovak balances (a study of interdependence of foreign policy and economic interests)
The problem of the Czechoslovak Legation in London Conclusion

British attitudes towards the development of Czechoslovak political representation in exile (October 1938 – July 1940)
Britain's assistance to refugees from Czechoslovakia, 1938–1939
Britain's attitudes to the formation of Czechoslovak political representation abroad before the outbreak of war
Czechoslovakia and the British war aims
The recognition of the Czechoslovak National Committee
Towards the Provisional Government
Conclusion

The other life of Munich and the "unbearable lightness" of provisional status (July 1940 – July 1941)
The legacy of Munich and the battles for history
Establishing the governing structures in exile
The thorny way to fuIl recognition – stage 1
The thorny way to full recognition – stage 2
Conclusion

Planning for the future while looking to the past (1940–1942)
The Polish-Czechoslovak Confederation in British, Polish and Czechoslovak plans
The question of the Czechoslovak frontiers and the origins of "permanent solution" of the Sudeten German issue
Conclusion

General conclusions
Bibliography
Biographical notes
Index