tištěná kniha
Úvod do dějin čínského písemnictví a krásné literatury II. Dynastie Qin a Han

Úvod do dějin čínského písemnictví a krásné literatury II. Dynastie Qin a Han

Lomová, Olga

témata: literární věda, orientalistika

brožovaná, 192 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2009
ISBN: 978-80-246-1727-5
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice dějin čínské literatury plánovaná ve třech dílech postupně obsáhne dějiny čínského písemnictví od nejstarších dob až po konec období raného středověku (tj.zhruba 1000 př.n.l. až 600 n.l.). Je koncipována jako systematické uvedení do tématu založené na interpretaci primárních pramenů a na nejnovější sekundární literatuře. Druhý díl se věnuje literatuře, krásné, dějepisné i filosofické, období dynastií Qin a Han Pojednání o historickém vývoji čínské literatury doplňují ukázky v českém překladu a v čínském originále. Součástí učebnice jsou také systematicky uváděné čínské znaky u vlastních jmen, titulů a vybraných pojmů a přehled základní literatury k tématu. Učebnice je primárně určena pro studenty sinologie, je však pojata tak,a by byla přístupná i těm zájemcům o čínskou kulturu, kteří čínský jazyk nestudují.

Obsah

Kapitola 5
5.1 Historický úvod. Přehled
5.1.1 Duchovní ovzduší doby Qin a Han
5.1.1.1 Unifikace
Li Siův návrh na spálení knih
5.1.1.2 Učení o silách yin a yang a pěti prvcích/procesech wu xing
5.1.2 Přehled písemnictví doby Qin a Han
5.1.2.1 Doba Qin
Nápisy na stélách císaře Qin Shi huangdiho
5.1.2.2 Hledání a rekonstrukce starých knih
Liu Xiangovy sbírky krátkých próz
5.1.2.3 Komentátorské písemnictví
5.1.2.4 Písemnictví politické a filozofické
Jia Yi: O chybách a Qinech
Dva texty z císařského dvora
5.1.2.5 Písemnictví historiografické
5.1.2.6 Císařský dvůr a literatura
Básnická setkání na dvoře císaře Wu
5.1.2.7 Básnické formy a žánry
5.1.2.8 Literární kritika
5.1.2.9 Slovníky
5.1.3.10 Ostatní

5.2 Písemnictví filozofické
5.2.1 Huainan zi (Mistr z Huainanu)
5.2.2 Dong Zhongshu a kosmologický konfucianismus
5.2.3 Wang Chong
O jedovaté síle yangqi

5.3 Historiografie
5.3.1 Sima Qian a jeho Shi ji
5.3.1.1 Tématika
5.3.1.2 Kompozice Shi ji
5.3.1.3 Styl
5.3.1.4 Shiji v historické perspektivě
Sima Qianova historiosofie
Sima Qianovo umění životopisu
Klíčový okamžik dějin-Hostina v Hongmen (Hongmen yan)
5.3.2 Ban Gu a Han shu
5.3.2.1 Rodina Ban; Ban Guův životopis
53.2.2 Han shu
Pojednání o písemnictví Yi wen zhi
5.3.3 Zhao Ye a Wu Yue chunqiu
Zhao Ye: Legendární mstitel Wu Zixu

5.4 Poezie a úvahy o poezii
5.4.1 "Popisné básně" fu
Význam slova fu
5.4.1.1 Velká fu
Zixu fu
5.4.1.2 Lyrické skladby saoti fu
Cestopisné básně
5.4.1.3 Nejvýznamnější autoři básní fu
Jia Yi: Popisná báseň o sově
Sima Xiangru a Zhuo Wenjun
5.4.1.4 Popisná báseň za Východní dynastie Han
5.4.2 Písně yuefu a básně gus hi
5.4.2.1 Písně yuefu-doba Západní dynastie Han
Liu Bang: Píseň o velkém větru
5.4.2.2 Obřadní písně z doby Západní Han
5.4.2.3 "Vojenské písně"
Wushan gao (Pohoří Wu je vysoké)
5.4.2.4 Ostatní yuefu
Dongmen xing (Píseň o východní bráně)
5.4.2.5 Výpravné písně yuefu
5.4.2.6 Básně shi za Východní dynastie Han
5.4.2.7 Gu shi shijiu shou
Noční bdění
5.4.2.8 Autorské pětislabičné básně konce doby Han
Padělky
5.4.2.9 Cao Cao, jeho synové
5.4.2.10 Jian'an qi zi
Wang Can: Sedm nářků (první báseň cyklu)
5.4.3 Úvahy o literatuře za dynastie Han
Shi da xu
5.4.3.1 Literatura jako výraz "srdce" (Yang Xiong, Sima Qian, Ban Gu a polemika o Qu Yuanovi)
5.4.3.2 Užitek, pravdivost, krása a vztah k tradici

5.5 Ostatní písemnictví
5.5.1 Erya ([Příručka] správnosti a korektnosti), první čínský slovník
Shuo wen jie zi
5.5.2 Shon hai jing
Ukázky z Shon hai jingu

LITERATURA
Slovníky, příručky, encyklopedie, syntetické práce
Sbírky, antologie, kompendia
Historiografie
Poezie fu a shi a literami myšlení
Ostatní doporučená četba a citovaná literatura
REJSTŘÍK k dílu I a II