The Lexical Tones of Vietnamese Metropoles

The Lexical Tones of Vietnamese Metropoles

Slówik, OndřejVolín, Jan

témata: lingvistika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: březen 2020
ISBN: 978-80-246-4578-0
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 130 Kč

E-shop

Anotace

Lexikální tón je jevem u nás nepříliš známým. Zatímco v češtině a jiných netónových jazycích je slovo tvořeno jen řetězcem souhlásek a samohlásek, v jazycích tónových musí ještě přistoupit specifický melodický rys, aby bylo slovo úplné. Po představení obecných zásad produkce a percepce tónu kniha načrtává obrys zvukového plánu vietnamštiny, tj. jejího systému segmentálního a prozodického. Jádrem monografie jsou kontrastivní analýzy tónů současné vietnamštiny hanojské a saigonské. Popis produkovaných tónů je doplněn experimentem percepčním, jehož výsledky složité vztahy v tónových soustavách obou dialektů dokreslují.