tištěná kniha e-kniha
Ústavní text v unijním kontextu

Ústavní text v unijním kontextu

Europeizace ústavního režimu České republiky

Šlosarčík, Ivo

témata: politologie a mezinárodní vztahy, právo

brožovaná, 264 str., 1. vydání
vydáno: červen 2024
ISBN: 978-80-246-5841-4
doporučená cena: 350 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Ústavní text v unijním kontextu mapuje změny ústavního režimu České republiky způsobené členstvím v Evropské unii. Kromě europeizace textu českých ústavních předpisů se publikace pokouší podchytit rovněž na evropskou integraci navázanou judikaturu českých i unijních soudů, právní předpisy dolaďující ústavní text, formující se ústavní zvyklosti, neformální politickou praxi i transformaci českých ústavních institucí.
Kniha tak poskytuje přehled europeizované živé české ústavy dvacet let po vstupu do Evropské unie a její jednotlivé kapitoly pokrývají změnu chování klíčových českých ústavních aktérů (vláda, ministerstva, prezident, parlament, soudy), transformaci ústavních institucí evropskou integrací ovlivněných jen omezeně (území, obyvatelstvo) i dopad unijního členství na českou diplomacii a síť mezinárodních smluv uzavíraných Českou republikou.