tištěná kniha
Transformace kondicionality v Evropské unii

Transformace kondicionality v Evropské unii

Politické versus právní vymáhání unijních pravidel

Šlosarčík, Ivo

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 190 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2013
ISBN: 978-80-246-2236-1
doporučená cena: 210 Kč

E-shop

Anotace

Kniha „Transformace kondicionality v Evropské unii“ analyzuje změny ve vynucování pravidel spojených se členstvím v Evropské unii, ke kterým došlo po rozšíření této organizace v letech 2004 a 2007 a během krize eurozóny v letech 2010–12. Po zmapování koncepčních i praktických nedodělků vstupní kondicionality Evropské unie během posledních rozšíření se publikace pokouší odpovědět na otázku, nakolik po rozšíření EU roli vstupní kondicionality nahradily standardní nástroje pro vymáhání unijních pravidel, jako je řízení před Soudním dvorem EU, a nakolik si rozšíření vynutilo vytvoření nových forem vnitřní unijní kondicionality. Souběžně s analýzou transformace kondicionality navázané na rozšíření EU se publikace zajímá o transformaci kondicionality spojené s vynucováním pravidel eurozóny, zejména v souvislosti s krizí jejího fungování v posledních letech.

Obsah

1. Úvod: Scénáře transformace kondicionality Evropské unie

2. Vstupní kondicionalita Evropské unie

3. "Nekondicionalita": Dozorčí žaloba a vymáhání unijních pravidel před Soudním dvorem EU

4. Kondicionalita a eurozóna

5. Kondicionalita a schengenský systém

6. Demokratická a lidskoprávní kondicionalita v Evropské unii

7. Kondicionalita přechodných režimů a období pro nové členské státy

8. Překvapivá kondicionalita Kooperačního a verifikačního mechanismu pro Rumunsko a Bulharsko

9. Vystoupení a vyloučení z Evropské unie nebo eurozóny

10. Závěr: Budoucnost unijní kondicionality

Seznam zkratek

Bibliografie