tištěná kniha e-kniha
Outlines of Histology

Outlines of Histology

Slípka, JaroslavTonar, Zbyněk

témata: lékařské vědy

brožovaná, 124 str., 4. vydání
vydáno: prosinec 2017
ISBN: 978-80-246-3743-3
doporučená cena: 140 Kč

E-shop

Anotace

Histologie je nauka o tkáních. Nové, revidované vydání obecné histologie se kromě popisu základní jednotky tkání - buňky - zabývá čtyřmi druhy základních tkání. Původně byla učebnice určena pro zahraniční studenty stomatologie, postupně byl text revidován a upravován tak, aby obrážel bouřlivý rozvoj tohoto vědního pole v průběhu posledních let a vyhovoval jako praktická pomůcka studentům lékařských oborů.