tištěná kniha e-kniha
Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže

Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže

Slepička, PavelSlepičková, IrenaMudrák, Jiří

témata: sport a tělovýchova – sociologie sportu, psychologie

brožovaná, 182 str., 1. vydání
vydáno: září 2018
ISBN: 978-80-246-3995-6
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Tato monografie se zaměřuje na nejzávažnější formy rizikového chování ve sportu – doping, agresi a podvádění užívané k dosažení úspěchu za každou cenu. Zkoumá souvislosti mezi rizikovým chováním a nadměrným důrazem kladeným na úspěch v soutěži. Poukazuje také na možnosti přenosu rizikových vzorců chování ze sportu do běžného života mladých sportovců.
Publikace je podnětná zejména pro rodiče, trenéry a učitele, kteří se podílejí na vývoji osobnosti adolescentů v průběhu jejich sportovní kariéry. Předkládané informace by měly pomoci vyhnout se situacím, ve kterých se rizika pro adekvátní vývoj sportujících dětí a mládeže často objevují.