Nikolay Lossky and the Case for Mystical Intuition

Nikolay Lossky and the Case for Mystical Intuition

Sládek, Karel

témata: filozofie, náboženství

e-kniha, 1. vydání
vydáno: květen 2022
ISBN: 978-80-246-4585-8
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 170 Kč

E-shop

Anotace

Ruského náboženského filosofa Nikolaje Losského (1870–1965) představuje autor v průsečíku dvou přístupů – osobního, založeného na biografii a bibliografii, a systematického, užívajícího metod běžných ve spirituální teologii. První část knihy je věnována Losského životu a dílu před příchodem do Československa a po jeho emigraci, včetně styků s provorepublikovým intelektuálním světem. Druhá část se soustředí na výklad Losského systematické obhajoby mystické intuice z filosoficko-teologického hlediska a jeho spekulaci o mystické intuici na základě analýzy povahy mysli. Anglické vydání.