tištěná kniha
Malá dohoda

Malá dohoda

Sládek, Zdeněk

témata: historie – 20. století

brožovaná, 299 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2000
ISBN: 80-7184-8204
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Publikace je věnovaná dějinám meziválečného středoevropského bloku tvořeného Československem, Jugoslávií a Rumunskem. Autor si klade za cíl vysvětlit příčiny vzniku bloku, rozebírá politickou, hospodářskou a vojenskou spolupráci členských zemí a objasňuje příčiny, které v roce 1938 vedly k rozpadu Malé dohody. Součástí publikace je i podrobná analýza protichůdných soudů historiků a politiků o významu Malé dohody.

Obsah

I. Vznik malé dohody a její vstup do mezinárodní politiky a ekonomiky (1919-1924)

1. kapitola: Vznik malé dohody jako politického a vojenského svazku
2. kapitola: První kroky hospodářských styků

II. Malá dohoda ve stínu Locarna a protekcionismu (1925-1929)

3. kapitola: Problémy politické a vojenské součinnosti
4. kapitola: Konjunktura v podmínkách sílícího protekcionismu (1924-1929)

III. Politický a hospodářský zápas o sféry vlivu (1930-1934)

5. kapitola: Středoevropské integrační projekty v centru velmocenských zájmů
6. kapitola: Vliv krize na hospodářské styky států Malé dohody

IV. Poslední pokusy o záchranu (1934-1939)

7. kapitola: Ustavení hospodářské rady a její svízelné začátky
8. kapitola: Cesta do zkázy (1935-1938), Politický rozklad Malé dohody
9. kapitola: Snaha ČSR o záchranu hospodářské součinnosti Malé dohody v druhé polovině 30. let