tištěná kniha e-kniha
Digesta seu Pandectae II / Digesta neboli Pandekty II

Digesta seu Pandectae II / Digesta neboli Pandekty II

Skřejpek, Michal (ed.)

témata: právo – právní historie

vázaná, 752 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2019
ISBN: 978-80-246-4332-8
doporučená cena: 590 Kč

E-shop

Anotace

Třetí svazek ediční řady Fontes iuris romani, představující překlady základních pramenů římského práva do češtiny, nabízí vybrané tituly z 16. až 35. knihy zákoníku Digesta seu Pandectae císaře Iustiniana z roku 533 n. l. Čtenář zde nalezne především partie věnované římskoprávnímu pojetí smluv, jako je úschova, příkazní a společenská smlouva. Následuje právní úprava kupní smlouvy, zástavních práv, zásnub a manželství; „nadčasové“ tituly věnované právním domněnkám, neznalosti práva i skutku, svědkům a důkazům používaným na římských soudech. Představeny jsou názory římských právníků na poručenství a opatrovnictví, úpravu alimentačních povinností a nechybí ani tituly zabývající se dědickým právem. Kritické vydání a zároveň první překlad Digest do češtiny obsahuje originální text a je doplněn rozsáhlým poznámkovým aparátem, věcným, jmenným a místním rejstříkem.