tištěná kniha e-kniha
Kant und die biblische Offenbarungsreligion / Kant a biblické zjevené náboženství

Kant und die biblische Offenbarungsreligion / Kant a biblické zjevené náboženství

Sirovátka, JakubVopřada, David (ed.)

témata: filozofie, náboženství

brožovaná, 138 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2013
ISBN: 978-80-246-2399-3
doporučená cena: 165 Kč

E-shop

Anotace

Kantova metafyzika a filosofie náboženství patří k jedněm z nejvlivnějších v dějinách novověku až po současnost. Kant se snaží nově promyslet vztah rozumu a víry s cílem ukázat, že si neodporují, nýbrž že se k sobě chovají jako „soustředné kruhy“. Sborník zkoumá různé aspekty tohoto vztahu: analyzuje pojmy jako zjevení nebo církev, zasazuje Kantovu filosofii do historického kontextu (Spalding) či mapuje vliv jeho eticko-náboženského myšlení (Cohen).