Ruská agrese proti Ukrajině

Ruská agrese proti Ukrajině

Šír, Jan a kol.

témata: politologie a mezinárodní vztahy, historie – 20. století

e-kniha, 2. vydání
vydáno: prosinec 2023
ISBN: 978-80-246-5724-0
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Ruská agrese proti Ukrajině představuje patrně největší výzvu evropské bezpečnosti od roku 1945. Nejenže ztělesňuje útok na samotné základy systému mezinárodního práva, ale i s novou naléhavostí nastoluje otázku, kam až sahají ofenzivní ambice současného ruského režimu. Předkládaná monografie osvětluje širší pozadí poslední ruské agrese a podává analýzu vývoje na Ukrajině po roce 2014 v souvislosti s aktuálním ozbrojeným konfliktem. Rozebírá jeho hlavní příčiny a zdroje, přibližuje fungování a průběh ruské hybridní válečné kampaně a hodnotí dopady probíhající rusko-ukrajinské války na stávající mezinárodní uspořádání.