tištěná kniha
Kvalita služeb sportovních zařízení a možnosti jejího hodnocení

Kvalita služeb sportovních zařízení a možnosti jejího hodnocení

Šíma, Jan

témata: sport a tělovýchova – sociologie sportu

brožovaná, 122 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2016
ISBN: 978-80-246-3326-8
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Služby, jakožto neustále sílící obor lidské činnosti, a hodnocení jejich kvality z pohledu zákazníka, ale i obecné poznatky z jejich marketingu, jsou hlavním tématem knihy. Kapitoly tvořící provázaný celek seznamují čtenáře s teoretickými východisky i s praktickým pohledem umožňujícím vztáhnout teoretické poznatky ke konkrétním situacím v prostředí sportovních zařízení. Kniha nabízí nejen teoretické zázemí, ale i případovou studii, která ukazuje využití jedné z prezentovaných metod a také návod k interpretaci a analýze získaných výsledků s možností aplikace a rozšíření na konkrétní podmínky v oblasti sportu. Je tak užitečnou příručkou pro ty, kdo se chtějí lépe orientovat v oblasti marketingu sportovních zařízení, kdo chtějí zjistit, jak kvalitní služby nabízejí, nebo jen nabízené služby lépe cílit.