tištěná kniha
Dílo 5

Dílo 5

Šiktanc, Karel

témata: poezie
edice: Dílo Karla Šiktance

vázaná, 182 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2002
ISBN: 80-246-0495-7
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Pátý svazek Díla Karla Šiktance shrnuje básnické sbírky z konce let sedmdesátých a z let osmdesátých, tj. z doby, kdy autor nemohl oficiálně publikovat. Jedná se o sbírky: Pro pět ran blázna krále, Sakramenty, Srdce svého nejez, Ostrov Štvanice.

Recenze

Nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum se v poslední době snaží trochu pozměnit svou tvář a rozšířit obvyklý repertoár vědeckých publikací a vysokoškolských skript i o vydání hodnotných děl z české beletrie. První předzvěstí této změny bylo zahájení edice spisů legendy české malé divadelní scény, spoluzakladatele slavného Semaforu Jiřího Suchého před dvěma lety. Nyní nakladatelství nabízí čtenářům dílo další renomované české umělecké osobnosti. Básník Karel Šiktanc (nar. 1928), patrně jedna z největších postav české poválečné poezie, se od nadšených svazáckých počátků přes program poezie všedního dne reprezentovaného v druhé polovině padesátých let časopisem Květen propracoval k svébytnému poetickému jazyku se zvýrazněnou melodičností, který námětově i stylisticky čerpá z lidové poezie. Skvělá práce se slovem, patrná již ve skladbách z počátku šedesátých let (Heinovské noci) dosáhla pravděpodobně svého dosavadního vrcholu ve dvou sbírkách či spíše skladby z let sedmdesátých, z období, kdy básník díky nepřízni vládnoucího režimu nesměl publikovat.
Právě básnické skladby Český orloj a Tanec smrti aneb Ještě Pámbu neumřel obsahuje právě vydaný 4. svazek díla Karla Šiktance. Je samozřejmě možné diskutovat, zda je vhodné postupovat při vydávání spisů v nesouladu s chronologií a nezačít řádně prvním svazkem, ale svoji logiku tento postup nepochybně má. Čtenáři dostávají nejdříve do rukou nikoli básně ještě poznamenané uměleckým tápáním, ale naopak skvost zralého období.
V Českém orloji i v Tanci smrti básník ukázal, jak inspirující silou pro poezii zůstává láska k rodné krajině (u Šiktance jde o zemědělské okolí Kladna) a lidová poezie se svou magickou zaříkávací silou. Nejedná se o tradiční folklorismus, ale o pokus nalézt hlubinnou podstatu češství, o soucítění se zemí která je "srdeční krajinou světa" (Tanec smrti), kde to "bolí jak by zamrzala krev" (Tanec smrti). Motiv smrti, doplněný ještě dusnou atmosférou státu, kde "slavíci/voláni k výslechům,/kde peří k dostání/a kde se bere/zpěv" (Tanec smrti) dává zejména druhé sbírce silně baladický nádech. Jinak to snad ani nejde v zemi, ve které "lesyrostou do nebe/Však mají zpřesekaná léta.".
Považuji za téměř nepochybné, že žádná antologie české poezie druhé poloviny dvacátého století nebude moci Šiktancovy skladby opomenout. Opojná hudebnost jeho veršů s hlubokým proniknutím do genia loci krajiny budou nepochybně okouzlovat milovníky poezie mnoha generací. Další svazky díla Karla Šiktance obsahující jeho básnické sbírky a skladby od druhé poloviny padesátých let nepochybně ještě pomohou zařadit autora do panteonu českých klasiků.
Nejspíše pouze historici budou litovat, že do Díla Karla Šiktance nebyly zařazeny jeho mladické sbírky napsané v budovatelském nadšení. Otištěna by neměla být ani dobovou ideologií poznamenaná pozdější skladba Patetická. Milovníky krásné češtiny pak nepochybně rozesmutní zpráva, že edice nepočítá ani s vydáním Šiktancových prozaických pohádek.
Na závěr ještě malá poznámka: Univerzita Karlova použila sbírku Český orloj pro svůj kalendář na rok 2001. Je zde doprovázena nádhernými ilustracemi Anny Poustové, které dokonale souzní s duchem díla.
(Ma Fr), Kulturní měsíčník Čechů a slováků v Rakousku; Lidové noviny, 6.12.2002

Nejnovější tituly v edici