tištěná kniha
Dílo 1

Dílo 1

Šiktanc, Karel

témata: poezie
edice: Dílo Karla Šiktance

vázaná, 199 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2003
ISBN: 80-246-0785-9
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

První svazek Díla Karla Šiktance shrnuje čtyři básnické sbírky z pětiletí 1959–1964: Žízeň (1959), Heinovské noci (1960), Nebožka smrt (1963) a Artéská studna (1964). Jedná se o sbírky, v nichž Karel Šiktanc dospívá k základním obrysům své osobité poetiky.

Recenze

Další (celkově pátý) svazek z plánovaných sedmi knih básnické tvorby Karla Šiktance (nar. 1928) vydalo Karolinum. Tandem Jiří Brabec a Marie Langerová (editor a redaktorka edice, pěkně graficky připravené Karlem Vilgusem) postupují na přeskáčku v prezentaci toho nejlepšího, co Šiktanc napsal veršem. Teď se můžeme vrátit na konec 50. let a do první poloviny následující dekády. To už psal básník své nezaměnitelné trocheje („někde křiklo dítě ze sna / někde průvan přibouch dveře“) a jistým krokem mířil k výšinám. Dnes je žijícím klasikem, jenž chválabohu stále píše. Jeho básnický hlas má i v 21. století krásu, sílu a velebnost varhan.
Lidové noviny (18. 2. 2004)

Nejnovější tituly v edici