tištěná kniha
Útěk před realitou v humanitních vědách

Útěk před realitou v humanitních vědách

Shapiro, Ian

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 272 str., 1. vydání
překlad: Znoj, Milan
vydáno: září 2006
ISBN: 80-246-1214-3
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Ian Shapiro má schopnost zaujmout vědce i politické praktiky. Jeho kniha Útěk před realitou v humanitních vědách je toho dokladem, byť se téma zdá být veskrze odborné. Věnována je totiž metodologickým otázkám společenských věd se zvláštním zaměřením na politickou vědu. Můžeme se ovšem začíst do svěžích polemik, které se vedou v současné angloamerické vědě o povaze společenskovědního poznání. Shapiro hovoří o levobočcích logického pozitivismu, za které považuje behaviorismus zaměřený na pozorovatelné události a logicismus, jenž se oddává deduktivnímu modelování. Pronikavá je polemika s teorií racionální volby, jež se v podobě mikroekonomické teorie i u nás stále více prosazuje jako vzorová metoda výzkumu lidského chování. Následuje neméně přesvědčivý rozbor hermeneutické tradice v humanitních vědách, jež zase vychází z toho, že porozumění lidskému jednání vyžaduje jiné metody než zkoumání vnější přírody. Shapiro je poučený a věci znalý badatel, který dovede psát svěžím a polemickým jazykem.
Čtenář se tak nemusí bát, že se ztratí v nesrozumitelných a školometských výkladech. Kniha je přístupná všem zájemcům o společenské vědy, zvláště pak studenti příslušných oborů by se s jejími argumenty měli seznámit. Výklad ovšem zaujme i odborníky, protože přibližuje současný stav diskuzí a nevyčerpává se vzpomínkami na zašlé polemiky z minulých století.

Obsah

ÚVOD
O touze odpoutat se od reality
KAPITOLA I
Přínos realismu - Společenská věda a politika souhlasu (Ian Shapiro a Alexander Wendt)
KAPITOLA II
Patologie racionální volby ještě jednou (Donald Green a Ian Shapiro)
KAPITOLA III
Praxe Richarda Posnera
KAPITOLA IV
Generelní pojmy v politické argumentaci
KAPITOLA V
Problémy, metody a teorie: jejich role při zkoumání politiky aneb co vadí na politické vědě a co s tím udělat
KAPITOLA VI
Politická věda jako disciplína: Komentář k návrhu Davida Laitina
PODĚKOVÁNÍ