tištěná kniha
Skutečný svět demokratické teorie

Skutečný svět demokratické teorie

Shapiro, Ian

témata: politologie a mezinárodní vztahy, filozofie
edice: Politeia

brožovaná, 416 str., 1. vydání
překlad: Koubek, Jiří
vydáno: květen 2012
ISBN: 978-80-246-1999-6
doporučená cena: 325 Kč

E-shop

Anotace

Ian Shapiro je oceňován jako vůdčí postava současných teorií o demokracii. Charakteristickým rysem jeho prací je spojení teoretické erudice a praktické angažovanosti, v připomínání kořenů moderní demokracie (Locke, Madison) v současných kontextech po konci studené války, např. úspěšného demokratizačního vývoje v Jižní Africe nebo naopak problematického Blízkého východu. Autor přehledně analyzuje dlouhodobé celosvětové politické diskuse o globalizaci, mezinárodním terorismu, bezpečnosti, ale zabývá se i tématy, jako je tvorba veřejného mínění, možnosti reformy práva či distribuce bohatství. Čtivý styl knihu směruje ke vzdělaným čtenářům, kteří se chtějí vyznat v současných tématech globální veřejné debaty.
Z anglického originálu The Real World of Democratic Theory přeložil Jiří Koubek.

Obsah

Předmluva

Úvod
Democracy's Place po patnácti letech

Kapitola první
Teorie demokracie Johna Lockea

Kapitola druhá
Tyranie a demokracie: Zamyšlení nad novou literaturou

Kapitola třetí
Problémy a perspektivy demokratického urovnání konfliktů: Jihoafrická republika jako model pro Blízký východ a Severní Irsko? Courtney Jungová, Ellen Lust-Okarová a Ian Shapiro

Kapitola čtvrtá
Aktéři, předběžné podmínky a mír: proč jednání selhávají a jaká by mohla být cesta k jejich úspěchu Ellen Lustová a Ian Shapiro

Kapitola pátá
Politika zadržování a demokratický kosmopolitismus

Kapitola šestá
Využívání veřejného mínění v politice: ponaučení ze zrušení dědické daně Mayling Birney, Ian Shapiro, and Michael Graetz

Kapitola sedmá
Interrupce a ústavní role Nejvyššího soudu ve Spojených státech

Kapitola osmá
Democratic Justice: Odpověď kritikům
K Shapirově realistické demokratické teorii
Milan Znoj

Příloha ke třetí kapitole
Výzkum mezi izraelskými ekonomickými elitami

Příloha k šesté kapitole
Výzkumy veřejného mínění k otázkám zrušení nebo spravedlivosti dědické daně

Rejstřík

Recenze

Shapirova kniha o demokracii v reálných souvislostech vykazuje všechny přednosti jeho textů. Opírá se o hlubokou znalost nejnovější literatury o teoriích demokracie a přitom to není nijak suchopárné akademické pojednání, ale živá diskuse o zcela konkrétních problémech rozvoje demokracie. Shapiro vychází ze schumpeterovské tradice úvah o demokracii, považuje proto za atribut demokracie stranickou soutěž o moc. Sdílí přitom rovněž realistickou notu vlastní teoriím soutěživé demokracie, a tak nespekuluje o možných modelech toho, jak by lid mohl sám sobě vládnout, ale akceptuje realistický předpoklad, že ve státě vládnou elity, nicméně naprosto důsledně přitom uvažuje o možnostech demokratické kontroly elit ze strany občanů. Probírá jednotlivá úskalí demokracie, jež mohou svědčit o tom, že o občanské kontrole ve skutečnosti mnoho mluvit nelze. Shapiro obhajuje demokracii tváří v tvář mnoha nepříjemným faktům a přitom nevzdává demokratický nárok občanské vlády. Na základě rozsáhlé literatury, jež reflektuje praktické zkušenosti liberálních demokracií, dává realistický smysl demokratické vládě jako vládě většiny.
Tato kniha má svou hodnotu v každé společnosti, ve které se občané chtějí poučit o nejnovějších poznatcích z teorie demokracie, ale cenná a hodna doporučení je zvláště pro českého čtenáře v konkrétní situaci naší demokracie, kdy důvěra občanů v politické elity klesá a rozčarování z demokracie se šíří v kruzích stále větších.

Nejnovější tituly v edici