tištěná kniha
Politika zadržování. Staronová strategie proti světovému terorismu

Politika zadržování. Staronová strategie proti světovému terorismu

Shapiro, Ian

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 174 str., 1. vydání
překlad: Gablasová, Dana
vydáno: červenec 2009
ISBN: 978-80-246-1669-8
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Kniha známého amerického politologa Iana Shapira z roku 2007 se věnuje současné zahraniční politice Spojených států, která po 11. září čelí zcela novým výzvám. Představuje politiku zadržování (containment) jako alternativu k nefunkční Bushově doktríně. Politika zadržování přizpůsobená realitě 21. století podle Shapira nabízí "nejlepší ochranu Američanů před násilnými útoky a zároveň je nejlepším způsobem, jak zachovat demokracii v Americe a také ji šířit ve světě." Shapirova smělá vize bezpečnosti ve světě po 11. září připomíná Dlouhý telegram George Kennana, ve kterém byla strategie zadržování poprvé představena. Ve druhé polovině 20. století pomohla Americe vyhrát studenou válku a Shapiro ve své další brilantní analýze mocenských strategií ukazuje, nakolik má šanci uchránit Spojené státy před hrozbou světového terorismu.

Obsah

KAPITOLA I
Ideové prázdno
KAPITOLA II
Konec shody v otázce použití trestního práva
KAPITOLA III
Zaplňování prázdna
KAPITOLA IV
Od politiky zadržování k demokracii
KAPITOLA V
Politika zadržování ajejí realismus
KAPITOLA VI
Od demokracie k politice zadržování
KAPITOLAVII
Co nám hrozí v současnosti
PODĚKOVÁNÍ
DOSLOV
Konec domýšlivosti? Amerika mezi hegemonií a zadržováním (Pavel Barča)
REJSTŘÍK

Recenze

Předkládaná práce představuje výrazný vklad v pochopení základních rysů americké zahraniční politiky a její proměny. Je ovšem mnohem více než-li pouhým rozborem. Na základě analýz autor předkládá vlastní představu, jaké by měly být hlavní rysy a strategie americké zahraniční politiky a boje proti terorismu. Ian Shapiro vypracovává alternativu vůči Bushově strategii národní bezpečnosti, v níž vychází z tradice politiky zadržování z období studené války.
I když autor tuto práci psal a publikoval ještě před vítězstvím Baracka Obamy ve volbách 2008, dá se říci, že mnohé rysy zahraniční politiky a strategie národní bezpečnosti nové administrativy, jak se v této chvíli jeví, se s představou autora velmi shodují, respektive z ní i vycházejí. Nejen z tohoto hlediska jde tedy o publikaci velmi aktuální, které přispívá k pochopení logiky současných trendů americké zahraniční politiky.

Pokud bych měla shrnout důvody pro publikaci této práce, takjde především o tyto:
- Velmi odborně fundovaný autor, známý ve světě a i u české odborné veřejnosti.
- Výborně pojaté téma, logicky strukturované s přesnou argumentací.
- Jazykově výborně zpracované, čtivé nejen pro odborníky, ale i pro studenty a širší veřejnost.
- Nastoluje argumenty, které jsou v západní politologii a teoriích mezinárodních vztazích diskutovány, u nás do širší veřejnosti příliš (zejména díky určitým "mediálním blokům") nepronikly.

Z recenzního posudku: Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.