tištěná kniha e-kniha
Morální základy politiky

Morální základy politiky

Shapiro, Ian

témata: politologie a mezinárodní vztahy
edice: Politeia

brožovaná, 260 str., 2. vydání
překlad: Znoj, Milan
vydáno: květen 2018
ISBN: 978-80-246-3924-6
doporučená cena: 320 Kč

E-shop

Anotace

Kniha současného amerického politického teoretika Iana Shapira je věnována zkoumání legitimity politické moci. Autor nejprve charakterizuje osvícenské pojetí politiky založené na vědě a následně podrobně rozebírá tři hlavní tradice, jež z tohoto pojetí vychází: utilitarismus, marxismus a tradici společenské smlouvy. Další kapitola je věnována kritikům osvícenského myšlení a celá kniha je zakončena úvahami o tom, jak v současnosti formulovat demokracii, jež by mohla dále rozvíjet osvícenský projekt. Shapirova čtivá a fundovaná kniha hledá odpovědi na otázky občanů, kteří se ptají, proč a do jaké míry je stát může nutit k nějakému jednání.

Recenze

Shapirův text nemůže a zřejmě ani nechce konkurovat "velkým knihám" politické filozofie, jejich osnovné myšlenky ovšem čtenáři podává jasně a kriticky. Morální základy politiky jsou neobyčejně dobře napsanou učebnicí, která má tu vzácnou ctnost, že dokáže do tajů svého oboru uvést i zájemce patřící k jiné politické kultuře, než jakou představuje autorova původní cílová skupina. To platí zejména o kapitolách věnovaných klasickým proudům politické filozofie, které mají všechny výhody kvalitního učebnicového výkladu, vybírajícího z bohatého materiálu to podstatné a neváhajícího vypomoci si dobře zvoleným příkladem.
Marek Skovajsa (Lidové noviny, 25. 10. 2003)

Nejnovější tituly v edici