tištěná kniha e-kniha
Language in its multifarious aspects

Language in its multifarious aspects

Sgall, Petr

témata: lingvistika

brožovaná, 558 str., 1. vydání
vydáno: duben 2006
ISBN: 80-246-1158-9
doporučená cena: 460 Kč

E-shop

Anotace

Výjimečná kniha vybraných studií předního českého lingvisty a člena Pražského lingvistického kroužku obsahuje 26 prací v anglickém a 4 v německém jazyce. Předvádí široké spektrum Sgallova záběru a v šesti částech představuje hlavní okruhy autorova zájmu - první část knihy se věnuje obecným a teoretickým otázkám, druhý představuje Sgallovy příspěvky k syntaxi, třetí se týká aktuálního členění , čtvrtý věty a diskurzu, pátý typologie jazyka a poslední mluvy a písma.

Obsah

Introduction by Eva Hajičová and Jarmila Panevová
A. General and Theoretical Issues
1. Types of languages and the simple pattern of the core of language (2003)
2. Freedom of language: Its nature, its sources and its consequences (2002)
3. On comparison of approaches (Remarks and Illustrations) (2000)
4. Functionalism in Czech linguistics and in the world (1997)
5. Structure, meaning and use (1997)
6. Formal and Computational Linguistics in Prague (1995)
7. Underlying structure of sentences and its relations to semantics (1992)
8. A dependency based specification of topic and focus II -Formal account (1980)
9. Generative Beschreibung und die Ebenen des Sprachsystems (1964)
10. Introduction to Linguistic Mourphology (1989)
B. Syntax
11. Underlying structures in annotating Czech National Corpus (2001)
12. Revisiting the classification of the dependents (1998)
13. Case and meaning (1980)
C. Topic-Focus Articulation
14. From functional sentence perspective to topic-focus articulation (2003)
15. The position of Czech linguistics in theme-focus research (1987)
16. Wortfolge und Fokus im Deutschen (1982)
17. Functional sentence perspective in a generative description (1967)
D. From Sentence to Discourse in Semantics
18. Dynamics in the meaning of the sentence and of discourse (2003)
19. From meaning via reference to content (1995)
20. Meaning, reference and discourse patterns (1994)
E. Typology of Languages
21. Natürlichkeit, Syntax und Typologie (1988)
22. Die Sprachtypologie V. Skalickas (1979)
23. On the notion "type of language" (1971)
24. Zur Typologie des Infinitivs (1958)
F. Speaking and Writing
25. Spoken Czech revisited (2002)
26. Towards a theory of phonemic orthography (1987)
References
Bibliography of Petr Sgall
Name Index
Subject Index

Recenze

Petr Sgall patří k prominentním českým lingvistům. Zasáhl velmi významně do celé řady oblasti jazykovedy, zejména do obecné lingvistiky, indoevropeistiky, jazykové typologie i bohemistiky, a vydobyl si trvalou autoritu jak v kontextu domácím, tak jako jeden z těch, jehož jméno reprezentuje českou lingvistiku jako "dobrá značka" ve světě. Je to vědec s pozoruhodně dlouhou a plodnou kariérou, zahrnující v podstatě celou druhou polovinu dvacátého století, a vědec, pro nehož soucasný status emeritního profesora Karlovy univerzity znamená v prvé řadě uvolnení od různých formálních povinností a o to více času a soustředění na tvůrčí práci. Jestliže tedy je dnes k tisku předkládán svazek jeho vybraných studií, jde o záslužný editorský počin a blížící se významné životní výročí Sgallovo činí tuto iniciativu o to vítanějším. Není pochyb o tom, že by svazek vyjít měl. Lze ho doporučit k tisku bez výhrad.

Z recenzního posudku: PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc, dr. h. c.