tištěná kniha e-kniha
Louis Cazamian´s Theory of Humour

Louis Cazamian´s Theory of Humour

Ševčík, Miloš

témata: literární věda, estetika

brožovaná, 68 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2021
ISBN: 978-80-246-4979-5
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Monografie se věnuje úvahám francouzského historika a teoretika literatury Louise Cazamiana, které jsou věnovány povaze humoru. Představuje návaznost těchto úvah na Bergsonovu teorii komična jako kontrastu mezi životem a automatismem i na Bergsonovy poznámky věnované humoru jako zvláštnímu typu komické transpozice jazyka. Zároveň však monografie vyzdvihuje, že Cazamian dospívá k vytvoření svébytné teorie. Cazamian hovoří o humoru jako o výtvoru, který je komický a zároveň umělecký. Zatímco umělecký statut humoru vyplývá z toho, že v humoru je vyzdvižena mnohotvárnost skutečnosti, jeho komičnost je výsměchem neschopnosti takový charakter skutečnosti respektovat.