tištěná kniha e-kniha
Cardiovascular Surgery

Cardiovascular Surgery

Semrád, MichalKrajíček, MilanŠebesta, Pavel

témata: lékařské vědy, lékařské vědy – kardiologie

brožovaná, 268 str., 1. vydání
vydáno: leden 2015
ISBN: 978-80-246-2465-5
doporučená cena: 350 Kč

E-shop

Anotace

Základním cílem publikace je nabídnout velkému počtu zahraničních studentů medicíny na českých vysokých školách učebnici kardiovaskulární chirurgie v anglickém jazyce, a to v rozsahu, který jim umožní bez problémů splnit požadavky náročné státní zkoušky z chirurgie. Text však vychází vstříc i těm studentům, kteří mají zájem o hlubší znalosti; jeho zvládnutí je ve své podstatě dostačujícím základem i pro teoretickou část speciální atestace z oboru cévní a srdeční chirurgie. Publikace je přínosná i pro české a slovenské studenty, protože jim umožní osvojit si řadu odborných vyjádření v jazyce, který je v současné době nezbytnou součástí každé vysokoškolské kvalifikace. Ve srovnání s řadou většinou velmi rozsáhlých zahraničních učebnic je publikace z tohoto hlediska velmi úsporná při zachování vysoké odborné úrovně.

Obsah

TABLE OF CONTENTS

General Introduction

Cardiac surgery (Michal Semrád)
1. The general base of cardiac surgery – examination, indication
2. The congenital heart diseases
3. The disorders of the cardiac valves
4. The ischemic heart disease
5. The diseases of the pericard
6. The tumors of the heart
7. The injuries of the heart
8. The pulmonary embolism
9. The surgery of the dysrhythmias
10. The heart transplantation
11. The extracorporeal circulation and the cardiac supports

Vascular surgery (Milan Krajíček, Pavel Šebesta)
1. The general base of the vascular surgery – examination, techniques, indication
2. The obliterating arterial diseases
3. The dilating vascular diseases – aneurysms
4. The disorders of the venous system
5. The arteriovenous phistulas
6. The vascular injury
7. The vascular access procedures for hemodialysis

Abbreviations

Recenze

Anglicky psaná publikace pro studenty lékařských fakult vychází z monografie vydané roku 2002 -"Kardiovaskulární chirurgie", která byla vydána pro potřebu českých studentů medicíny. Tehdy byla první lékařská fakulta (a doposud zůstává) jedinou, která u nás zařadila problematiku kardiovaskulární chirurgie jako samostatnou část státní závěrečné zkoušky z chirurgie.
Vzhledem k významu srdečních a cévních onemocnění v populaci je to plně na místě, jak dokládají i západoevropské a americké lékařské fakulty. Nové metody a techniky v léčení kardiovaskulárních onemocnění dokumentují jedno z nejrychleji se rozvíjejících medicínských odvětví,, kdy vedle klasické kardiovaskulární chirurgie existuje celá řada kardio a angioinvazivních postupů, které lékaři nejrůznějších specializací doporučují svým nemocným. Z tohoto důvodu je nové vydání je plně na místě spolu s faktem, že stoupá počet cizinců studujících na českých fakultách a ucelený text s danou problematikou dosud v angličtině chyběl.
Celá publikace má 277 stran a je rozdělena na část srdeční a cévní. Text je vhodně doprovázen schématy jednoho z autorů, které svým zpracováním zvyšují autenticitu publikace. Kardiochirurgie má 188 stran, pro studeny je příliš rozsáhlá, ale obsahuje i nejnovější metody a techniky podpor a náhrad srdečních. Dobrý student si jistě vybere podstatné. Na druhé straně text v tomto rozsahu lze použít i v postgraduálním vzdělávání. Cévní chirurgie má 90 stran, je přiměřeného rozsahu a zcela odpovídá nárokům na vzdělání budoucího moderního lékaře.

Z recenzního posudku: Prof. MUDr. Ivan Vaněk, DrSc.