tištěná kniha e-kniha
Wortbildung im deutsch-tschechischen Wörterbuch

Wortbildung im deutsch-tschechischen Wörterbuch

Šemelík, Martin

témata: lingvistika

brožovaná, 222 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2023
ISBN: 978-80-246-5195-8
doporučená cena: 310 Kč

E-shop

Anotace

Kniha vychází z praktické lexikografické práce na Velkém německo-českém akademickém slovníku, jenž vzniká v Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Tématem knihy jsou centrální otázky zachycení slovotvorby v německo-českých slovnících, tj. její reflexe ve vnějších slovníkových textech, typ makrostruktury, heslové statě slovotvorných prostředků, speciální slovotvorné oddíly hesel a využití typografie za účelem popisu slovotvorných fenoménů.