Deutsche Grammatik

Deutsche Grammatik

Šemelík, Martin Kloudová, Věra Dovalil, Vít Vachková, Marie Doležal, Jiří

témata: jazykové učebnice

e-kniha, 1. vydání
vydáno: duben 2020
ISBN: 978-80-246-4314-4
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Sbírka textů a úloh z německé gramatiky pro pokročilé, jejíž autoři vycházejí ze zkušeností s výukou na FF UK, je určená vysokoškolským studentům německého jazyka na filozofických a pedagogických fakultách. Ocení ji především ti, kteří se německému jazyku chtějí věnovat z filologického hlediska. Publikace staví na autentickém jazykovém materiálu, jenž je zastoupen velmi širokou paletou textů. Uživatelům poskytuje příležitost obeznámit se i s jevy, které bývají v jiných cvičebnicích a sbírkách úloh zpravidla opomíjeny. Řada úloh je založena na srovnání němčiny a češtiny.