e-kniha
Základní pojmy praktického a posudkového lékařství

Základní pojmy praktického a posudkového lékařství

Seifert, BohumilČeledová, Libuše a kol.

e-kniha, 1. vydání
vydáno: prosinec 2014
ISBN: 978-80-246-2869-1
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 120 Kč

E-shop

Anotace

Monografie vznikla za spolupráce praktických a posudkových lékařů a těmto odbornostem je také zejména určena. Poznatky a informace zde uvedené však představují užitečnou pomůcku pro činnost i dalších lékařů, zdravotníků a odborníků působících v sociálním zabezpečení. Publikace podává souhrnné informace o základních pojmech oborů praktické a posudkové lékařství a o základních pojmech z oblasti sociálního zabezpečení, se kterými se lékaři pracující v primární péči a lékaři pracující v systému sociálního zabezpečení setkávají při své každodenní činnosti. Kniha tak přináší aktuální informace nezbytné pro každodenní práci praktických a posudkových lékařů, vycházející z novel právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení s účinností od 1. ledna 2012 a v oblasti zdravotnictví s účinností od 1. dubna 2012.

Obsah

Předmluva (S. Býma)
Úvod (M. Emmerová)

1. Role a význam praktických lékařů v systému primární péče

2. Role a význam lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení

3. Spolupráce lékařské posudkové služby a zdravotnických zařízení

4. Posuzování zdravotního stavu pro účely systému sociálního zabezpečení
4.1 Posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění
4.2 Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti pro účely důchodového pojištění
4.3 Posuzování zdravotního stavu pro účely úrazového pojištění zaměstnanců lékařskou posudkovou službou od ledna 2013
4.4 Posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory
4.5 Posuzování zdravotního stavu pro účely dávek osobám se zdravotním postižením
4.6 Posuzování zdravotního stavu pro účely sociálních služeb
4.7 Posuzování zdravotního stavu pro účely pomoci v hmotné nouzi
4.8 Posuzování pro účely sociálně-právní ochrany dětí

5. Právní charakter posudku orgánu lékařské posudkové služby

6. Posudková péče praktických lékařů
6.1 Posudková péče všeobecných praktických lékařů
6.2 Zvláštní aspekty posudkové péče v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost

7. Vzdělávání lékařů
7.1 Vzdělávání praktických lékařů
7.1.1 Všeobecné praktické lékařství - vzdělávací program
7.1.2 Praktické lékařství pro děti a dorost - vzdělávací program
7.2 Vzdělávání posudkových lékařů

8. Etické otázky činnosti praktických a posudkových lékařů
8.1 Etické aspekty činnosti praktických lékařů
8.2 Etické aspekty činnosti posudkových lékařů

Doslov (J. Mareš)

Literatura

Přílohy
Příloha č. 1 vyhlášky č. 493/2002 Sb.
Příloha č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb.
Použité zkratky

Věcný rejstřík
Souhrn
Summary