tištěná kniha e-kniha
Primární péče. Všeobecné praktické lékařství

Primární péče. Všeobecné praktické lékařství

Výukový text pro studenty magisterského studia lékařství

Seifert, BohumilBýma, SvatoplukSeifert, Martin a kol.

témata: lékařské vědy

brožovaná, 140 str., 1. vydání
vydáno: květen 2023
ISBN: 978-80-246-5478-2
doporučená cena: 210 Kč

E-shop

Anotace

Všeobecné praktické lékařství se u nás stalo atraktivním oborem a odpovídá tomu i zájem studentů. Výuka v primární péči je standardní součástí kurikula na lékařských fakultách. Všeobecné praktické lékařství má studentům co nabídnout, a to nejen s ohledem na klinické aktivity v primární péči, ale i s ohledem na formování postojů, osobnosti budoucího lékaře, jeho vztahu k pacientům, komunikaci a vnímání etických aspektů péče.
Cílem autorského kolektivu tvořeného praktickými lékaři a učiteli na lékařských fakultách Univerzity Karlovy bylo textem přispět ke standardizaci výuky primární péče v České republice a poskytnout informace všem studentům lékařství.