tištěná kniha
Von Mathesius bis Masaryk

Von Mathesius bis Masaryk

Über den Protestantismus in den böhmischen Ländern zwischen Asch/Aš und Teschen/Těšín/Cieszyn

Schwarz, Karl W.

témata: historie, náboženství

brožovaná, 280 str., 1. vydání
vydáno: květen 2019
ISBN: 978-80-246-3990-1
doporučená cena: 350 Kč

E-shop

Anotace

Kniha je souborem statí významného rakouského církevního historika Karla W. Schwarze soustředěných na problematiku protestantismu v českých zemích. Ve čtyřech tematických okruzích předkládá sondy do oblasti josefínské tolerance, postavení církví mezi národním probuzením a nacionalismem 19. století, jejich role ve století dvacátém a biografické črty významných představitelů českého protestantismu. Čtenáři se tak dostává do rukou sborník cenných pojednání, která již sice s výjimkou jediného vyšla tiskem, dosud však byla rozptýlená a mnohdy špatně dostupná. K vydání připravil Jan Blahoslav Lášek.