tištěná kniha e-kniha
Burgundský stát

Burgundský stát

1363–1477

Schnerb, Bertrand

témata: historie – středověk
edice: Medievistika

brožovaná, 482 str., 1. vydání
překlad: Cvejnová Skalická, Bronislava
vydáno: únor 2023
ISBN: 978-80-246-5222-1
doporučená cena: 410 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Bertranda Schnerba představuje syntézu o burgundském soustátí na konci středověku. To ztělesňovalo vedle některých oblastí severní Itálie nejdůležitější hospodářské centrum Evropy, jednu z nejbohatších oblastí západního světa a prostředí, ve kterém se rozvíjela písemná i výtvarná kultura, jež neměla obdoby. Koncept burgundského státu překonává dosud zavedené schéma série biografických studií jeho jednotlivých panovníků a zároveň poskytuje odlišnou perspektivu od „zemského“ pojetí burgundských dějin v pozdním středověku. Schnerbova syntéza tak spíše nachází prvky moderního státu v pozdně středověkých entitách.

Recenze

Schnerb je skutečným odborníkem na burgundské dějiny a zároveň znalcem dochovaných, především písemných pramenů různé (i literární) povahy, jejichž citacemi např. dokládá svá tvrzení. Samotný text je doplněn několika rodokmeny, které ve spleti komplikovaných příbuzenských vztahů vnášejí do problematiky větší přehlednost.

Abychom nezapomněli, čtenáři by ještě určitě neměli přehlédnout doslov k českému vydání – Vévoda na svém dvoře: Bertrand Schnerb a jeho Burgundský stát – historika Jaroslava Svátka.

Kniha Burgundský stát. 1363–1477 Bertranda Schnerba je velice poutavým a především podnětným čtením o fenoménu burgundského „státu“. Jejím prostřednictvím sledujeme jeho postupný vzestup a na konci i pro mnohé současníky nečekaný pád.
Marek Zágora (Stavitelé katedrál.cz, srpen 2023)

Nejnovější tituly v edici