tištěná kniha e-kniha
Analýza diskurzu a mediální text

Analýza diskurzu a mediální text

Schneiderová, Soňa

témata: lingvistika, média a komunikace

brožovaná, 166 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2015
ISBN: 978-80-246-2884-4
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Práce představuje analýzu diskurzu, její základní postupy a společná metodologická východiska vlastní nejrůznějším disciplínám. Největší pozornost je však věnována lingvistické analýze textu, tomu, co analýza diskurzu přináší pro pochopení některých jevů textu. Analýze jsou podrobeny texty tištěných a televizních médií, a to ve dvou rovinách dané problematiky. V první z nich jde o to ukázat, jak jsou jazyk a žánry dnešních médií ovlivňovány současnými vnějšími podmínkami soudobé společnosti a jak pod tímto tlakem média komunikují s publikem. Druhá část konkrétních rozborů se věnuje tomu, jak jednotlivá média prezentují stejné události a jak odlišné verze skutečnosti předkládají.