tištěná kniha
Dandysmus, poslední záblesk heroismu

Dandysmus, poslední záblesk heroismu

Schiffer, Daniel Salvatore

témata: filozofie, sociologie, antropologie a etnografie

brožovaná, 206 str., 1. vydání
překlad: Lhotová, Alena
vydáno: prosinec 2012
ISBN: 978-80-246-2126-5
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Český překlad knihy Dandysmus, poslední záblesk heroismu francouzského filosofa, literárního kritika a univerzitního profesora D. S. Schiffera je ojedinělou ukázkou, jak aktualizovat a nově prezentovat toto klasické téma. Jak sám autor píše, dandysmus je vším, jenom ne nebožtíkem zašlých časů. Pohlíží na něj nikoliv jako na uzavřenou etapu romanticko-modernistické reakce na měšťanský život a kulturu 19. století, ale jako na přenosnou ideu, jejíž trvalé kořeny vydávají nové výhonky v naší současnosti.

Obsah

ČÁST I: ZPŮSOB, JAK BÝT NĚČÍM VÍC NEŽ V MÓDĚ

1. Modernost dandyho - Poslední záblesk heroismu uprostřed dekadence
2. Aktuálnost dandyho - Víc než arbiter elegantiarum
3. Původ dandyho - A mystérium jeho povahy ukryto je za tajemnou maskou
4. Osobnost dandyho - Symbol aristokratické nadřazenosti ducha
5. Umění být dandym - Mezi géniem umělce a výlučností aristokrata
6. Estetismus dandyho - Krásno jako spojnice umění
7. Žena dandym - Metafyzika osobního zevnějšku

ČÁST II. K ESTETICE DUŠE A TĚLA

1. Bytí dandyho - Estét, tělo a duše
2. Dvojdomost dandyho - Dvojí směřování
3. Dandy amorální? - Mimo dobro a zlo
4. Individualismus dandyho - Kult vlastního já
5. Výraz dandyho - Fenomenologie uměleckého těla
6. Božskost dandyho - Mystika Érotova
7. Bytí a nicota dandyho - Chvála jedinečnosti a estetika zániku aneb od Érota k Thanatovi
8. Výzva dandyho - Být zjevný, ale nesrovnatelný: vir heroicus sublimis
Závěr formou manifestu - Prizmatický dandy aneb prizmatismus jakožto estetika

Doslov
Výběr klasické a současné literatury k dandysmu
Rejstřík