tištěná kniha e-kniha
Environmentally Significant Behaviour in the Czech Republic: Energy, Food and Transportation

Environmentally Significant Behaviour in the Czech Republic: Energy, Food and Transportation

Ščasný, MilanUrban, JanZvěřinová, Iva

témata: přírodní vědy – environmentalistika

brožovaná, 258 str., 1. vydání
vydáno: květen 2013
ISBN: 978-80-246-2076-3
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Cílem knihy je nabídnout čtenáři výsledky výzkumu spotřeby statků a služeb v českých domácnostech. První dvě kapitoly se věnují dopadům spotřeby na životní prostředí a teoretickým přístupům k analýze spotřeby a chování. Zbývajících pět kapitol se věnuje podrobněji spotřebnímu chování s významnými dopady na životní prostředí, jako je poptávka po energiích a dopravě, energeticky úsporné chování a energeticky úsporné opatření v domácnosti, vlastnictví osobního automobilu a spotřeba biopotravin. Cílem této knihy je poukázat na environmentální efekty, které jsou spojeny s těmito vybranými typy chování a přinést nové poznatky o tom, jak jsou tyto typy spotřebního chování časté v různých segmentech české společnosti. Publikace, kterou vám předkládáme, upozorňuje také na některé politiky a jiné intervenční nástroje, které mohou být použity k ovlivňování spotřebního chování.

Obsah

Chapter 1: Environmentally Significant Behaviour
Chapter 2: Factors of Consumption Behaviour and Their Policy Relevance
Chapter 3: Residential Energy and Transport Demand
Chapter 4: Curtailments as Means of Energy Saving
Chapter 5: Residential Energy-efficiency Investments
Chapter 6: Passenger Car Ownership
Chapter 7: Organic Food Buying Behaviour
Summary
Resumé (in Czech language /v českém jazyce)
References
Appendices
Index