Studentské hnutí odporu

Studentské hnutí odporu

Šárka, Josef

témata: biografie a paměti, historie – 20. století

e-kniha, 1. vydání
vydáno: listopad 2019
ISBN: 978-80-246-4421-9
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

S osobností Josefa Šárky (1918–2008) se pojí význačné mezníky boje proti totalitním režimům v Československu: 17. listopad roku 1939 a roku 1989. Přítomný svazek přináší dva Šárkovy vzpomínkové texty, v nichž autor vzpomíná na události roku 1939, na věznění v koncentračním táboře Sachsenhausen, na život v protektorátu i na život v Československu v období komunistické diktatury a na rok 1989.