tištěná kniha e-kniha
Tyranie zásluh

Tyranie zásluh

Kam se podělo obecné dobro?

Sandel, Michael J.

témata: politologie a mezinárodní vztahy, filozofie
edice: Politeia

brožovaná, 294 str., 1. vydání
překlad: Nagyová, Petra
vydáno: říjen 2022
ISBN: 978-80-246-5180-4
doporučená cena: 380 Kč

E-shop

Anotace

Toto jsou pro demokracii nebezpečné časy. Celá desetiletí se propast mezi vítězi a poraženými ve společnosti prohlubovala, ovlivňovala politiku a vzdalovala nás od sebe. K překonání zloby a nevraživosti vůči politickým a kulturním elitám bude zapotřebí, aby mainstreamové politické strany, podobně jako jejich protějšky po celém světě, přehodnotily svou misi a svůj účel. Bude třeba, aby si uvědomily, že meritokratická etika orientovaná na trh, kterou tolik propagovaly, podněcovala roztrpčenost a nakonec vyvolala i ostrou populistickou odezvu. Naděje na obrodu našeho morálního a občanského života závisí na tom, zda pochopíme, jak se v posledních čtyřech desítkách let postupně rozpadala společenská pouta i vzájemný respekt. Tato kniha se snaží vysvětlit, jak k tomu došlo, a uvažuje nad tím, jak by bylo možné nalézt cestu zpět k politice obecného dobra.

Recenze

Sandel velmi pečlivě mapuje posun rétoriky elit, který je doprovázen erozí kvality a dostupnosti veřejného vzdělání, podceňováním odborného školství a manuální práce, a naopak přeceňováním finančního sektoru.
Řešení nabízí hned několik, zásadní ovšem je, že všechna vztahuje k rehabilitované koncepci obecného či společného dobra.
Josef Beránek (Universum 4/2022)

Nejnovější tituly v edici