tištěná kniha e-kniha
Spravedlnost: Co je správné dělat

Spravedlnost: Co je správné dělat

Sandel, Michael

témata: politologie a mezinárodní vztahy, filozofie, sociologie
edice: Politeia

brožovaná, 306 str., 1. vydání
překlad: Chudý, Tomáš
vydáno: září 2015
ISBN: 978-80-246-3065-6
doporučená cena: 350 Kč

E-shop

Anotace

V knižním zpracování populárního televizního pořadu profesora Michaela Sandela (Harvard) se čtenáři představují svižně a vtipně psané kapitoly, bohatě doplněné aktuálními příklady problematiky spravedlnosti. Rozehrávají se v nich některé z nejožehavějších morálních otázek, které dnes hýbou společností na Západě: je morální sanovat banky, požadovat přemrštěné ceny, pozitivně diskriminovat při přijímání na univerzitu či ukládat povinnou službu v armádě? Odhalují také anatomii některých klíčových hodnotových sporů: o cenu lidského těla, o přípustnost homosexuálních sňatků, o kolektivní odpovědnost komunity či o roli náboženství v politice. Autora však zaměstnávají nejen „velké“, ale i „malé“, každodenní problémy, jako jsou smysl sportovních her, pouta rodinné solidarity nebo nároky imigrantů. Živě jsou přitom vyloženy hlavní myšlenky klasiků politické filosofie: Aristotela, Kanta, Milla a Rawlse. Autor se hlásí k linii amerického komunitarismu, což mu však nebrání s porozuměním podat i myšlení liberální až libertariánské. Text poslouží jako cenný úvod do politické filosofie přístupný i laickému čtenáři, který zjednodušuje jen natolik, aby otevřel diskusi a umožnil vztáhnout argumentaci inspirovanou hlavními proudy morálního myšlení na řadu konfliktních témat současné polis.

Záznam přednášek naleznete ZDE

Dotisk prvního vydání.

Recenze

Sandelovu knihu o spravedlnosti můžeme číst jako cvičení v občanském republikanismu. Probírají se postupně čtyři typy morální argumentace: předně utilitarismus, který počítá s maximalizací bohatství, také libertarianismus, který zdůrazňuje svobodu a vychází z konceptu sebe-vlastnictví (self-ownership), v tom se střetává s pozicí rawlsovského egalitarismu, který svobodu naopak spojuje s rovným respektem k lidské důstojnosti, a nakonec se objevuje pozice občanského republikanismu, který při obhajobě spravedlnosti poukazuje na sdílené komunitární dobro. Každá tato morální argumentace má své stoupence a teoretické obhájce, kteří se na stránkách knihy výmluvně dostávají ke slovu. Sandel volí především živé a sporné příklady z veřejných polemik a politických debat, jež zapůsobily v americké společnosti. Proto je jeho kniha o spravedlnosti tak čtivá a srozumitelná. Spravedlnost, o níž se vedou rozepře v konkrétním případě, má viditelnou tvář, neztrácí se v abstraktních pojmech a promlouvá k běžné lidské zkušenosti, převážně ovšem ke zkušenosti lidí ze západních liberálních demokracií. Příznačné jsou v tomto ohledu přednášky, které Michael Sandel konal na Harvardské univerzitě a které jsou veřejně přístupné na internetu. Každý může vidět, jak Sandel uměl nejen s hlubokou znalostí věci a poutavě přednášet o sporných tématech z morální a politické filosofie, ale také jak dokázal podnítit živou diskuzi s posluchači, jejichž mravní intuice se stávaly součástí filosofické úvahy.
Michael Sandel nicméně nevykládá systematické dějiny filosofie, čteme spíše dějiny filosofie zasazené do veřejných polemik o otázce spravedlnosti. V tom se ovšem liší od Johna Rawlse, který se rovněž pustil do konfrontace hlavních teorií spravedlnosti, když jejich stoupence nechal vystoupit s argumenty za závojem nevědomosti v tzv. původní situaci, jak to nazývá. Sandel v knize mluví o hledání dokonalé smlouvy. V tomto ahistorickém a abstraktním prostoru čisté racionální argumentace pak byly jejich argumenty posouzeny s tím výsledkem, že byly odmítnuty všechny teleologické teorie společného dobra, hlavně pak utilitaristické argumentace, a přijata byla ona Rawlsova egalitaristická teorie spravedlnosti jako férovosti. V kostce řečeno, jak se dočteme v knize: liberální teorie spravedlnosti se snaží otázky férovosti a práv oddělovat od sporů o čest, ctnosti a morální zásluhy. Namísto toho pátrají po principech spravedlnosti, které nestraní žádnému cíli a umožňují lidem zvolit si cíle i cestu k jejich realizaci.

Z doslovu Milana Znoje

Nejnovější tituly v edici