tištěná kniha e-kniha
Řízení sociálních procesů v České republice

Řízení sociálních procesů v České republice

Šámalová, KateřinaTomeš, Igor (eds.)

témata: sociální práce

brožovaná, 148 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2018
ISBN: 978-80-246-4180-5
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Kolektivní monografie přináší pohled na principy a úspěšnost veřejného řízení sociálních procesů z různých úhlů pohledu, tak jak se i členové autorského kolektivu specializují na rozmanité aspekty daného úkolu. V tomto smyslu se sociální procesy mohou jevit nesourodě, sjednocují je však právě principy jejich řízení. Ty jsou většinou zobecněné tak, aby poskytovaly možnost využití při dalším výzkumu, ale i v praxi.
Tým pracovníků a doktorandů Katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zkoumal, jaký vliv má veřejná správa na průběh vybraných sociálních procesů, zda tyto sociální procesy reálně řídí nebo je jenom ovlivňuje; pokud je ovlivňuje, pak jakými prostředky a s jakou úspěšností.