tištěná kniha e-kniha
České století motorismu I

České století motorismu I

Kulturní roviny českého motorismu

Šalanda, BohuslavŠtemberk, Jan a kol.

témata: historie – 20. století, fotografie a film, divadlo

brožovaná, 214 str., 1. vydání
vydáno: leden 2020
ISBN: 978-80-246-4507-0
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Při vyslovení slova automobil obvykle ihned vyvstane na mysli masově rozšířený dopravní prostředek, který člověka provází již více než sto let. Kolektiv autorů si však vytkl za cíl podívat se na automobil úhlem pohledu kulturních dějin. Motorismus je v rámci jednotlivých kapitol zkoumán v nejrůznějších souvislostech, od aspektu estetického a módního přes uměleckou inspiraci a výrazový prostředek v divadle a filmu po fenomén společenského a každodenního života různých skupin obyvatelstva. Nastíněny jsou i fáze jeho technického vývoje. Kulturní rozměr českého motorismu je sledován na obsáhlém pramenném základě, těžícím jak z dosud nezveřejněného archivního materiálu, tak i z nejnovější domácí a zahraniční literatury. Knihu doprovází čtyřicet dobových fotografií.