tištěná kniha e-kniha
Automobilizmus na Slovensku v prvej polovici 20. storočia

Automobilizmus na Slovensku v prvej polovici 20. storočia

Sabol, MiroslavĎurčo, MichalHallon, Ľudovít

témata: historie – 20. století

brožovaná, 164 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2022
ISBN: 978-80-246-5441-6
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Prvá polovica 20. storočia predstavuje z pohľadu vývoja automobilizmu veľmi dynamické obdobie. Ide o časový horizont, počas ktorého sa automobily stali prostriedkom každodennej spotreby. Predmetná publikácia vysvetľuje tento proces a jeho špecifiká na území dnešného Slovenska. Automobilitu chápe v celej jej komplexnosti a v medzinárodnom kontexte. Do obsahu preto boli zaradené aj podkapitoly vzťahujúce sa k vývoju legislatívy či modernizácie dopravnej infraštruktúry.