tištěná kniha e-kniha
Pavel z Tarsu a jeho svět

Pavel z Tarsu a jeho svět

Ryšková, Mireia

témata: náboženství
edice: Teologie

brožovaná, 502 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2014
ISBN: 978-80-246-2333-7
doporučená cena: 375 Kč

E-shop

Anotace

Monografie je první původní českou prací, která se v takové hloubce a takovém rozsahu zabývá jednou z nejvýraznějších postav raného křesťanství Pavlem z Tarsu. Tento vzdělaný diasporní Žid se po setkání se zmrtvýchvstalým Pánem stal zřejmě nejhorlivějším hlasatelem evangelia a právě díky jeho nasazení a schopnostem se nová víra úspěšně prosadila v pohanském prostředí. Kniha na pozadí reálií soudobého helénistického světa sleduje Pavlovu židovskou formaci a myšlenkový obzor před obrácením, pokouší se rekonstruovat základní chronologii jeho života, zevrubně pojednává o Pavlově misijním působení a přináší rozbor jeho literární činnosti i základních témat jeho teologie. Ve snaze podat co nejúplnější syntetický obraz Pavlovy osobnosti se nevyhýbá ani problematickým okruhům a sporným otázkám. Zvláštní pozornost je věnována Pavlovu názoru na rodinu a sexualitu. Kniha není určena pouze biblistům a specialistům na rané církevní dějiny, ale i širší odborné veřejnosti a všem poučeným zájemcům o téma počátků křesťanství.

Dotisk prvního vydání.

Recenze

Monografie, věnující se apoštolu Pavlovi jakožto jedné z nejvýznamnějších postav počátků křesťanství, seznamuje s Pavlovou činností a myšlením na pozadí geografického, politického, kulturního a sociálního prostoru doby i s dosavadním pavlovským bádáním. Autorce se živým líčením Pavlova života i tehdejšího světa podařilo vytvořit plastický obraz prostředí Pavlových misií i Pavla – člověka a misionáře.
Markéta Melounová (Dějiny a současnost 10/2015)

Nejnovější tituly v edici