tištěná kniha
Hledání Boží tváře

Hledání Boží tváře

Ryšková, Mireia (ed.)

témata: náboženství

brožovaná, 314 str., 1. vydání
vydáno: únor 2020
ISBN: 978-80-246-4386-1
doporučená cena: 370 Kč

E-shop

Anotace

Kolektivní monografie, která je společným dílem teologů a historiků umění, se snaží zachytit a popsat rozličné aspekty lidského hledání transcendence v dějinách i v současnosti. První část knihy ukazuje, jak muži i ženy hledali a nacházeli Boží tvář prostřednictvím textů Starého a Nového zákona, svatých obrazů a filosoficko-teologické spekulace. Druhá část sleduje toto filosoficko-teologické tázání v dílech moderních myslitelů, jako jsou Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Auguste Comte, Jan Patočka a Jorge Mario Bergoglio (papež František), a všímá si jeho vyjádření v moderním umění. Protože při poznávání Boha věřící zároveň vždy nalézali sebe, svou vlastní tvář, a v moderním světě již není toto hledání vlastního přesahu pokládáno za nezbytné, stává se ústředním bodem celé knihy otázka, jestli postmoderní člověk rezignoval i na hledání svého pravého určení a posledního naplnění. První české vydání.

Recenze

Své téma kniha nasvěcuje trpělivě, pokorně a z odlišných úhlů pohledu, a nezamlčuje ani určité rozpory tradičních křesťanských odpovědí. Dopředu nezatracuje umělecká díla, kterými by se křesťanští autoři knihy mohli cítit pobouřeni a poškozeni (...). Zároveň ukazuje, že tradiční křesťanské motivy dnes nenechávají chladnými ani sekularizované tvůrce, i když s nimi zacházejí po svém.

Jan Lukavec, iLiteratura.cz​