Практикум по орфографии и пунктуации русского языка

Практикум по орфографии и пунктуации русского языка

Rycheva, Ekaterina

témata: lingvistika, pedagogika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: únor 2024
ISBN: 978-80-246-5517-8
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Publikace se zaměřuje na nejproblematičtější otázky ruského pravopisu a interpunkce a je určena jak pokročilým studentům ruštiny, tak i učitelům ruštiny jako cizího jazyka. Tematicky zaměřené kapitoly obsahují teoretickou část, prezentovanou ve formě tabulek, i praktická cvičení s řešeními. Autorka na základě srovnávacího přístupu názorně demonstruje podobnosti a rozdíly v pravopisu a interpunkci ruštiny a češtiny, a pomáhá tak studentům pochopit příslušná pravidla a aplikovat je v praxi.