e-kniha
Infekční nemoci ve standardní a intenzivní péči

Infekční nemoci ve standardní a intenzivní péči

Rozsypal, HanušHolub, MichalKosáková, Monika

témata: lékařské vědy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: září 2014
ISBN: 978-80-246-2757-1
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice poskytuje základní poznatky o infekčních nemocech seřazených podle orgánových systémů, obsahuje jejich popis s cílem vytvořit konkrétní představu o jejich průběhu, léčbě a ošetřovatelské péči. V obecné části knihy jsou shrnuty postupy intenzivní péče aplikované na pacienty s infekčními nemocemi, jsou vysvětleny specifické rysy ošetřování, dodržování hygienického režimu, izolačních opatření a prevence. Kniha je primárně určena pro pokračovací magisterské studium intenzivní péče, ale základní poučení naleznou i studenti lékařství a lékaři se zájmem o akutní medicínu. K snazšímu pochopení textu přispívá množství fotografií.