tištěná kniha e-kniha
Совремeнная дидактика русского языка как второго иностранного

Совремeнная дидактика русского языка как второго иностранного

Избранные аспекты обучения русскому языку в чешской образовательной среде.

Rozboudová, LenkaKonečný, Jakub

témata: pedagogika – didaktika, lingvistika, jazykové učebnice

brožovaná, 146 str., 1. vydání
vydáno: leden 2022
ISBN: 978-80-246-5075-3
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Předkládaná monografie je věnována vybraným aspektům výuky ruštiny jako dalšího cizího jazyka v českém jazykovém a vzdělávacím prostředí. V knize jsou rozebírána témata, která různým způsobem utvářejí proces učení se ruskému jazyku, – motivace, aktivizující metody ve výuce ruského jazyka, možnosti využití ICT, interdisciplinární přístup ve výuce ruštiny, utváření interkulturní komunikační kompetence, práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu výuky ruského jazyka a hodnocení žáků.