tištěná kniha e-kniha
Bůh uprostřed své církve

Bůh uprostřed své církve

Teologie Friedricha Mildenbergera

Roubík, Pavel

témata: náboženství

brožovaná, 530 str., 1. vydání
vydáno: duben 2020
ISBN: 978-80-246-3894-2
doporučená cena: 490 Kč

E-shop

Anotace

Monografie vůbec poprvé představuje dílo erlangenského systematického teologa Friedricha Mildenbergera. Jeho třísvazková Biblická dogmatika, kterou autor obsáhle vykládá a komentuje, kombinuje biblickou vědu s dogmatickým tázáním a usiluje o příhodné porozumění Písmu v církevní praxi. V Mildenbergerově „jednoduché řeči o Bohu“ se církev zavazuje pojednávat o pravdě, která se uskutečňuje v životních, nikoli teologických souvislostech. Mildenbergerovo dílo, v českém prostředí naprosto neznámé, vyčnívá v německé teologii 20. století pro svou naprostou radikálnost, interdisciplinaritu
a myšlenkovou důslednost.