tištěná kniha e-kniha
Compiling and annotating a learner corpus for a morphologically rich language

Compiling and annotating a learner corpus for a morphologically rich language

Rosen, AlexandrHana, JiříVidová Hladká, BarboraJelínek, Tomᚊkodová, SvatavaŠtindlová, Barbora

témata: lingvistika

brožovaná, 282 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2020
ISBN: 978-80-246-4759-3
doporučená cena: 340 Kč

E-shop

Anotace

Žákovské korpusy, čili korpusy, které dokumentují jazyk tak, jak jej používají nerodilí mluvčí, poskytují důležité informace pro výzkum osvojování jazyka i pedagogickou praxi. Tato monografie představuje CzeSL – korpus češtiny nerodilých mluvčích, a to na pozadí teoretických a praktických otázek současného výzkumu v oboru žákovských korpusů.
Jazyky s bohatou morfologií a volným slovosledem, včetně češtiny, jsou pro analýzu osvojovaného jazyka obzvláště náročné. Autoři se zabývají složitostí chybové anotace a popisují tři vzájemně se doplňující anotační schémata. Věnují se také popisu nerodilé češtiny z hlediska standardních jazykových kategorií.
Kniha podrobně rozebírá praktické aspekty tvorby korpusu: proces sběru a anotace, potřebné nástroje, výsledná data, jejich formáty a vyhledávací rozhraní. Kapitola o aplikacích korpusu ilustruje jeho užitečnost pro výuku, výzkum akvizice i počítačovou lingvistiku. Každý, kdo se zabývá tvorbou žákovských korpusů, jistě ocení závěrečnou kapitolu, shrnující úskalí, kterým je třeba se vyhnout.