tištěná kniha
Budoucnost náboženství

Budoucnost náboženství

Rorty, RichardVattimo, Gianni

témata: náboženství

brožovaná, 94 str., 1. vydání
překlad: Johnová, Lucie
vydáno: září 2011
ISBN: 978-80-246-1310-9
doporučená cena: 125 Kč

E-shop

Anotace

Dva slavní světoví filosofové Richard Rorty a Gianni Vattimo sice vycházejí z odlišných intelektuálních tradic, oba však spojuje kritický přístup k metafyzice. Ve svém díle se zabývají otázkami, které přesahují rámec filosofie, a přehodnocují základní otázky náboženského života i víry v Boha. Trvají na tom, že odmítnutí metafyzické pravdy neznamená nezbytně smrt náboženství; naopak, podle nich se tak otevírají nové způsoby, jak o zbožnosti uvažovat - a tyto nové způsoby kladou důraz na křesťanskou lásku, solidaritu a ironii. Kniha Budoucnost náboženství je jedinečná nejen tím, že se v ní prolíná Rortyho pragmatismus s Vattimovou hermeneutikou, ale také tím, že dává prostor k diskusi o omezeních tradičního náboženského přesvědčení a moderního sekularismu. Živý dialog mezi oběma filosofy, který tuto knihu uzavírá a který moderoval a redigoval Santiago Zabala, analyzuje budoucnost náboženství spolu s politickými, společenskými a historickými aspekty charakteristickými pro náš současný postmoderní, postmetafyzický a postkřesťanský svět.

Obsah

PODĚKOVÁNÍ
ÚVOD
Náboženství bez teistů a ateistů - Santiago Zabala
ČÁST PRVNÍ
Antiklerikalismus a ateismus - Richard Rorty
ČÁST DRUHÁ
Věk interpretace - Gianni Vattimo
DIALOG
Jaká je budoucnost náboženství po metafyzice? - Richard Rorty, Gianni Vattimo a Santiago Zahala
O AUTORECH
REJSTŘÍK