tištěná kniha
Kuponová privatizace a její vlivy na správu a financování českých akciových společností

Kuponová privatizace a její vlivy na správu a financování českých akciových společností

Richter, Tomáš

témata: ekonomie a finance

brožovaná, 134 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2005
ISBN: 80-246-1012-4
doporučená cena: 135 Kč

E-shop

Anotace

Publikace Tomáše Richtera pojednává o kuponové privatizaci jako o zcela ojedinělém experimentu v oblasti korporačního práva a korporačních financí. Postupně popisuje kuponovou privatizaci, zabývá se správou českých akciových společností privatizovaných kuponovou metodou a analyzuje důsledky kuponové privatizace na schopnost českých obchodních společností získávat další zdroje externího financování. V samostatné kapitole je podán i přehled soudobých teorií korporačního práva.

Obsah

PŘEDMLUVA KE KNIŽNÍMU VYDÁNÍ
1. ÚVOD
2. KUPÓNOVÁ PRIVATIZACE
3. ZÁKLADY TEORIE SPRÁVY AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ
4. SPRÁVA ČESKÝCH AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ PRIVATIZOVANÝCH KUPÓNOVOU METODOU
5. VLIV KUPÓNOVÉ PRIVATIZACE NA FINANCOVÁNÍ ČESKÝCH AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ
6. ZÁVĚR
POUŽITÁ LITERATURA
ENGLISH SUMMARY