tištěná kniha e-kniha
Interakce měnové a fiskální politiky před krizí a po ní

Interakce měnové a fiskální politiky před krizí a po ní

Aplikace modelu BVAR v podmínkách české ekonomiky

Řežábek, Pavel

témata: ekonomie a finance

brožovaná, 144 str., 1. vydání
vydáno: březen 2019
ISBN: 978-80-246-4235-2
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Studie bývalého člena bankovní rady České národní banky Pavla Řežábka je pokračováním unikátního výzkumu, který rozšiřuje pohled na vztah měnové a fiskální politiky a navazuje na předchozí práci: Měnová politika a její interakce s politikou fiskální, která byla zaměřena na vysvětlení cílů obou politik a jejich vzájemného působení v období před poslední krizí roku 2008. Následná globální finanční a ekonomická krize svým dopadem a zejména způsobem řešení autoritami vyvolala potřebu dalšího výzkumu. Práce se může stát užitečnou pomůckou pro každého zájemce o makroekonomickou analýzu, především proto, že k získání impulzní odezvy používá bayesovskou statistiku a model typu VAR. Inspirativní jsou i závěrečná doporučení pro tvůrce měnové a fiskální politiky.

Obsah

ÚVOD

1. EMPIRICKÝ MODEL INTERAKCE MĚNOVÉ A FISKÁLNÍ POLITIKY
1.1 ZACHYCENÍ DOPADŮ HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK V MODELU VAR A SVAR
1.1.1 SPECIFIKACE REDUKOVANÉHO TVARU MODELU VAR
1.1.2 VSTUPNÍ DATA A JEJICH TRANSFORMACE
1.1.3 MODEL SVAR A PROBLEMATIKA IDENTIFIKACE STRUKTURÁLNÍCH ŠOKŮ
1.1.4 PŘÍSTUPY K IDENTIFIKACI STRUKTURÁLNÍCH ŠOKŮ
1.2 NÁVRH POSTUPU PŘI IDENTIFIKACI MĚNOVĚ-FISKÁLNÍHO MODELU VAR
1.3 POTENCIÁLNÍ KRITIKA PROVEDENÉ ANALÝZY

2. BAYESOVSKÁ STATISTIKA A ODHAD MODELU VAR
2.1 ZÁKLADY BAYESOVSKÉ STATISTIKY
2.2 VÝPOČETNÍ ASPEKTY BAYESOVSKÉ STATISTIKY
2.3 IMPLEMENTACE APRIORNÍCH INFORMACÍ PRO ODHAD MODELU VAR
2.4 SPECIFIKACE APRIORNÍCH ROZDĚLENÍ PRO MĚNOVĚ-FISKÁLNÍ VAR
2.4.1 VOLBA APRIORNÍCH ROZDĚLENÍ PARAMETRŮ PRO PŘEDKRIZOVÉ OBDOBÍ
2.4.2 VOLBA APRIORNÍCH ROZDĚLENÍ PARAMETRŮ PRO POKRIZOVÉ OBDOBÍ
2.5 SHRNUTÍ: VÝSTAVBA A ODHAD MODELU

3. VÝSLEDKY EMPIRICKÉ ANALÝZY
3.1 CHARAKTERISTIKA MĚNOVÉ A FISKÁLNÍ POLITIKY V PŘEDKRIZOVÉM OBDOBÍ
3.1.1 HODNOCENÍ MĚNOVÉ POLITIKY
3.1.2 HODNOCENÍ FISKÁLNÍ POLITIKY: DOPADY PŘÍJMOVÉHO ŠOKU
3.1.3 HODNOCENÍ FISKÁLNÍ POLITIKY: DOPADY VÝDAJOVÉHO ŠOKU
3.1.4 INTERAKCE MEZI MĚNOVOU A FISKÁLNÍ POLITIKOU
3.2 CHARAKTERISTIKA MĚNOVÉ A FISKÁLNÍ POLITIKY V POKRIZOVÉM OBDOBÍ
3.2.1 HODNOCENÍ MĚNOVÉ POLITIKY
3.2.2 HODNOCENÍ FISKÁLNÍ POLITIKY: DOPADY PŘÍJMOVÉHO ŠOKU
3.2.3 HODNOCENÍ FISKÁLNÍ POLITIKY: DOPADY VÝDAJOVÉHO ŠOKU
3.2A INTERAKCE MEZI MĚNOVOU A FISKÁLNÍ POLITIKOU
3.3 SROVNÁNÍ PŘEDKRIZOVÉHO A POKRIZOVÉHO OBDOBÍ: NEJVĚTŠÍ ZMĚNY
3.4 HOSPODÁŘSKÉ IMPLIKACE A DOPORUČENÍ VE SVĚTLE ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ

4. CITLIVOSTNÍ ANALÝZA

ZÁVĚR
PŘÍLOHA 1: IMPULZNÍ ODEZVY, ZÁKLADNÍ MODEL A ODHAD
PŘÍLOHA 2: IMPULZNÍ ODEZVY, CITLIVOSTNÍ ANALÝZA
LITERATURA
SEZNAM TABULEK A GRAFŮ
SUMMARY