tištěná kniha e-kniha
Gender a pravěká společnost

Gender a pravěká společnost

Remišová Věšínová, Kamila

témata: archeologie, antropologie a etnografie, gender

brožovaná, 252 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2017
ISBN: 978-80-246-3177-6
doporučená cena: 320 Kč

E-shop

Anotace

Jak souvisí zdánlivě teoretická genderová analýza s archeologickou praxí? Genderová analýza umožňuje archeologům nahlédnout do způsobu, jakým materiální kultura vytváří sociální vztahy mezi muži a ženami a jejich společenskými rolemi, a na základě mnoha různých faktorů pomáhá určit role a objasnit vzájemnou interakci obou pohlaví v pravěké společnosti.
V českém akademickém prostředí je genderová analýza jako vědecká metoda téměř neznámá, a to přes svoji objektivně vysokou úspěšnost, jak je patrné z publikovaných zahraničních projektů. Předkládaná publikace si klade za cíl ukázat na konkrétních příkladech její praktické využití při řešení některých archeologických problémů a zkoumání kulturních a sociálních komponent.