Zrod velmoci

Zrod velmoci

Reiman, MichalKolenovská, DanielaLitera, BohuslavSvoboda, Karel

témata: historie – 20. století, politologie a mezinárodní vztahy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: leden 2014
ISBN: 978-80-246-2304-7
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 308 Kč

E-shop

Anotace

Kolektiv historiků z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze sleduje politické dějiny SSSR v kontextu porevolučních ekonomických a sociálních změn. Odlišně od tradiční historiografie pojímá příčiny a povahu ruské revoluce a sociálního vrstvení, které z ní vzešlo. Klade důraz na nesoulad vývoje průmyslu a zemědělství a na vliv mezinárodní izolace SSSR. Nově hodnotí role Lenina, Trockého, Rykova i Stalina. Věnuje se podrobně motivům a povaze Stalinova teroru a sleduje příčiny nezdarů SSSR v prvním období války i složitost jeho vztahů se spojenci. Vítězství ve válce podle autorů etablovalo SSSR jako velmoc, nedovršená průmyslová a civilizační revoluce a enormní válečné ztráty ji však proměnily v militarizovanou soustavu, neschopnou překonat své deficity.

Recenze

The opinion of the reviewer the respective book present a remarkable scholarly achievement of a team of authors under the direction of M. Reiman. The given book is recommended by the reviewer without restrictions to the publication in Czech. More than that, from his point of view it is desirable to translate the book into other languages too in order to bring it to a still broader public.

Z recenzního posudku: Univ.-Prof. Dr. Dieter Segert